Lääketieteen lisensiaatti, urologian erikoislääkäri Sami Raatikaisen
lääketieteen alaan kuuluva väitöskirja TWIST and oxidative stress related
biomarkers in outcome prediction of prostate cancer patients treated with
radical prostatectomy (TWIST:n ja oksidatiiviseen stressiin liittyvien
biomarkkereiden merkitys radikaalileikkauksella hoidettujen
eturauhassyöpäpotilaiden ennusteen arvioinnissa) tarkastettiin Itä-Suomen
yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimi dosentti
Mika Matikainen Tampereen yliopistosta ja kustoksena dosentti Sirpa Aaltomaa
Itä-Suomen yliopistosta.

Tutkimuksessa saatiin uutta tietoa syövän aggressiiviseen käyttäytymiseen
liittyvien merkkiaineiden ilmentymisestä eturauhassyövässä ja niiden
yhteydestä potilaiden ennusteeseen leikkaushoidon jälkeen. Lisää tutkimusta
tarvitaan kuitenkin tiedon soveltamiseksi käytännön potilastyöhön.