Lääketieteen lisensiaatti, urologian erikoislääkäri Thea Veitonmäki väitteli 10.6.2016 Tampereen yliopistossa aiheesta: ” Tulehduskipulääkkeet ja syöpä. Epidemiologinen tutkimus eturauhassyöpäriskistä, eloonjäämisestä ja yleisestä syöpäkuolleisuudesta” (Non-steroidal anti-inflammatory drugs and cancer in Finnish men. An epidemiologic study on prostate cancer risk, survival and overall cancer mortality). 

Vastaväittäjänä toimi dosentti Peter Boström Turun yliopistosta ja kustoksena epidemiologian professori Anssi Auvinen Tampereen yliopiston terveystieteiden yksiköstä.

Tutkimuksessa todettiin, että reseptillä määrättävien tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyi suurentunut eturauhassyöpäriski ja syöpäkuoleman riski ei-käyttäjiin verrattuna. Eturauhassyöpäriski ei ollut yhteydessä käytettyjen lääkkeiden määrään, käytön kestoon tai tiheyteen. Tämä havainto johtuu todennäköisesti tulehduskipulääkkeiden oireita lievittävästä käytöstä oireisessa eturauhassyövässä. Syöpäkuoleman riskiä ei havaittu, kun analyysistä poistettiin viimeisten vuosien käyttö. Yleisen syöpäkuolleisuuden suhteen saatiin vastaavanlainen tulos. Mahdollista tulehduskipulääkkeiden suojavaikutusta ei voida näin ollen sulkea pois. Reseptillä määrättävän ASA:n (asetyylisalisyylihappo -”aspiriini”) käyttöön liittyi pienempi eturauhassyöpäriski ei-käyttäjiin verrattuna tapaus-verrokkitutkimuksessa, mutta selvää suojavaikutusta ei havaittu kohorttitutkimuksessa. Tulevaisuudessa tarvitaan lisää tutkimusta tulehduskipulääkkeiden ja eturauhassyövän yhteyden tarkemmaksi selvittämiseksi.

 Linkki: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0104-0