Lääketieteen lisensiaatti Virpi Laitinen väitteli Tampereen yliopistossa 17.6.2016 aiheesta: ” Perinnöllisen eturauhassyövän geneettiset riskitekijät Suomessa - Altistavien geenialueiden hienokartoituksesta genominlaajuiseen kopiolukuanalyysiin” (Genetic risk factors for hereditary prostate cancer in Finland - From targeted analysis of susceptibility loci to genome-wide copy number variation study).

Vastaväittäjänä toimi professori Juha Kere (Karolinska Institutet, Ruotsi). Kustoksena toimii genetiikan professori Johanna Schleutker Tampereen yliopistosta

Väitöskirjatyössä sekä tunnetuista että uusista kandidaattigeeneistä tunnistettiin useita mahdollisesti haitallisia, kohonneeseen eturauhassyöpäalttiuteen liittyviä geenivirheitä. Erityisesti vahvistui HOXB13-geenin keskeinen osuus perinnöllisen eturauhassyövän riskitekijänä suomalaisväestössä. Uusien löydösten kliininen merkitys tulee vielä varmentaa jatkotutkimuksissa. On kuitenkin mahdollista, että väitöskirjatyössä saatua tietoa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi eturauhassyövän seulonnassa, diagnostiikassa ja hoitomuotojen valinnassa.

Linkki: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0144-6