Lan Yu, MD, väitteli Turun yliopistossa 17.6.2016 aiheesta:Fibroblastikasvutekijöiden ja niiden reseptorien merkityseturauhassyövän kasvunsäätelyssä”. (Role of fibroblast growth factors and their receptors in prostate cancer).

Väitöskirjatyössä tutkittiin estrogeenireseptorien (ERα ja ERβ) ja fibroblastikasvutekijöiden (FGF13 ja FGFRL1) merkitystäkasvainten synnyssä ja etenemisessä.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että vastoin aikaisempia oletuksia ERβ:n merkitys kasvainten muodostumisessa onvähäinen. Sen sijaan on mahdollista, että FGF13:n ja FGFRL1:n määrittämistä voidaan tulevaisuudessa käyttää hyväksiarvioitaessa eturauhassyöpäpotilaiden ennustetta ja vastetta radikaaliseen prostatektomiaan.

Vastaväittäjänä toimi professori Jan-Erik Damber Göteborgin yliopistosta ja kustoksena professori Pirkko Härkönen Turunyliopistosta

Linkki: https://www.doria.fi/handle/10024/124098