FM Sari Toropainen väitteli Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa 1.7.2016 aiheesta: ”PIAS1:n toiminta androgeenisäädellyissä geeniohjelmissa eturauhas- ja rintasyöpäsoluissa” (Androgen-regulated Gene Programs in Prostate and Breast Cancer Cells).

Väitöstutkimus antaa uutta tietoa mieshormonien eli androgeenien molekyylitason toimintamekanismeista. Tutkimuksessa tarkasteltiin mieshormonien signaalin välittymistä koko perimän tasolla ja vertailtiin androgeenien säätelemiä geeniverkostoja eturauhas- ja rintarauhassyöpäsoluissa. Väitöskirjatyössä keskityttiin PIAS1-proteiinin merkitykseen geeniverkostojen säätelyssä. PIAS1:tä tutkittiin ensimmäistä kertaa genominlaajuisesti kastraatioresistenteissä eturauhassyöpäsoluissa ja apokriinisissa rintasyöpäsoluissa. Väitöstutkimus osoitti PIAS1:n vaikuttavan eturauhassyöpäsolujen jakaantumiseen ja rintarauhasyöpäsolujen solukuolemaan osallistuvien, androgeenien ohjaamien geenien ilmentymiseen. Tulosten mukaan PIAS1 voisi toimia kohdemolekyylinä eturauhassyövän hoidossa.

Vastaväittäjänä toimii professori Tapio Visakorpi Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Jorma Palvimo Itä-Suomen yliopistosta.

Linkki: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2163-5