Tutkijat analysoivat 336 381 ruotsalaisen rakennusmiehen terveystiedot vuosilta 1971 – 1992. Tutkimusryhmän miehet jaettiin neljään ryhmään: 1. tupakoimattomat, 2. pelkästään nuuskaa käyttäneet, 3. pelkästään tupakkaa (savuke, sikari ja/tai piippu) polttaneet, 4. sekä nuuskaa käyttäneet että tupakoineet. 

Keskimäärin 36 vuoden seuranta-aikana todettiin, että pelkästään tupakoineiden eturauhassyöpä- ja kokonaiskuolleisuusriski olivat suurentuneet tupakoimattomiin verrattuna. Mutta sama tulos päti myös pelkästään nuuskaa käyttäneiden suhteen. Potilailla, joilla syöpä ei ollut levinnyt, nuuskan käyttö lisäsi eturauhassyöpäkuolleisuuden riskin kolminkertaiseksi verrattuna tupakoimattomiin miehiin.

Tulosten perusteella voidaan päätellä, että riippumatta tupakan mahdollisista syöpää aiheuttavista palamistuotteista, myös pelkän nuuskan sisältämät aineosat (nikotiini ja muut tupakan sisältämät karsinogeenit) voivat lisätä eturauhassyövän etenemistä.

Snus use, smoking and survival among prostate cancer patients.

Wilson KM1,2, Markt SC3, Fang F4, Nordenvall C5, Rider JR3,6, Ye W4, Adami HO3,4, Stattin P7, Nyrén O4, Mucci LA3,8.

Linkki:

Int J Cancer. 2016 Dec 15;139(12):2753-2759. doi: 10.1002/ijc.30411