M.Sc. Ping Gao väitteli Oulun yliopistossa 2.12.2016 aiheesta: ”Eturauhassyövän geneettisen alttiuden järjestelmät ja mekanismit (Systems and mechanistic understanding of genetic predisposition to prostate cancer)”.

Väitöskirja on biokemian ja molekyylilääketieteen alalta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää eturauhassyöpäriskiin vaikuttavien SNP-markkereiden toiminnallisia mekanismeja.  SNP (Single Nucleotide Polymorphism) eli ”snippi” tarkoittaa yhden emäksen variaatiota tai monimuotoisuutta DNA:ssa eli genomissa.

Eturauhassyöpä on vahvasti periytyvä sairaus. Genominlaajuinen yhteystutkimus (GWAS) on löytänyt yli sata riippumatonta lokusta eli sijaintia, jotka on liitetty eturauhassyöpäriskiin ja taudin aggressiivisuuteen. Näiden yhden emäksen polymorfismien (SNP) biologiset syy-seuraussuhteet ja niiden molekylaariset mekanismit tunnetaan kuitenkin edelleen huonosti. Ihmisen genomin monimutkaisuudesta johtuen suurin osa SNP-emäksistä sijaitsee genomin ei-koodaavilla alueilla, jotka mahdollisesti osallistuvat myös geenien säätelyyn. Monet SNP-markkerit sijaitsevat usein kaukana lähimmästä proteiinia koodaavasta geenistä, mikä tekee niiden toiminnallisesta tutkimisesta haastavaa.

Tämä on ensimmäinen kattava tutkimus, jossa selvitettiin tunnettujen eturauhassyöpäriskiin vaikuttavien ”snippilokuksien” biologisia toimintamekanismeja, mikä voi osaltaan auttaa eturauhassyövän uusien biomarkkereiden ja kohdennetun lääkehoidon kehittämisessä.

Vastaväittäjänä toimi professori Jorma J. Palvimo Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena dosentti Gonghong Wei Oulun yliopistosta.

Verkkolinkki väitökseen tulee myöhemmin.