50-54 vuoden iässä aloitettu PSA-seulonta mahdollisesti vähentää eturauhassyövän leviämisen (metastasointi) ja eturauhassyöpäkuoleman riskiä.

Ruotsalainen tutkijaryhmä vertasi göteborgilaista 50-54 vuotiaiden miesten ryhmää (3479 miestä), joka osallistui eturauhassyövän seulontatutkimukseen vuosina 1995-1997 ja malmölaista samanikäisten miesten ryhmää (4060 miestä), joilta oli otettu verinäyte vuosien 1982 ja 1985 välillä (ennen PSA:n käyttöönottoa) liittyen sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä selvittelevään tutkimukseen. Malmölaismiesten jäädytettynä säilytetystä verinäytteestä tehtiin PSA-määritys jälkikäteen.

Tutkijaryhmä totesi seurannan 17. vuoden kohdalla, että säännölliseen PSA-seulontaan osallistuneiden göteborgilaismiesten riski saada eturauhassyöpädiagnoosi oli kaksinkertainen verrattuna malmölaiseen ei-seulottujen miesten ryhmään. Sen sijaan ensinmainitun ryhmän riski sairastua levinneeseen eturauhassyöpään tai kuolla siihen oli merkittävästi alhaisempi.

Screening for Prostate Cancer Starting at Age 50–54 Years. A Population-based Cohort Study.

Sigrid Carlsson, Melissa Assel, David Ulmert, Axel Gerdtsson, Jonas Hugosson, Andrew Vickers and Hans Lilja

Linkki:

European Urology, Volume 71 Issue 1, January 2017, Pages 46-52

http://dx.doi.org/10.1016/j.eururo.2016.03.026