Alle 55 vuoden ikäisillä miehillä todettu metastasoinut (etäpesäkkeitä lähettänyt) eturauhassyöpä on aggressiivisempi kuin tätä vanhemmilla miehillä.

Ruotsalainen tutkijaryhmä vertasi eturauhassyöpärekisterin (Prostate Cancer Data Base Sweden) tietojen perusteella iän vaikutusta eturauhassyövän esiintyvyyteen ja aggressiivisuuteen.

Vertailussa oli mukana vuosina 1998 – 2012 diagnosoidut eturauhassyövät, joista 919 oli todettu 35 – 49 vuoden iässä ja 45098 syöpää oli diagnosoitu 50 – 66 vuoden iässä. Vertailussa otettiin huomioon syövän luonne (esim. Gleason-luokitus), potilaan muut sairaudet ja koulutustaso.

Useimmat alle 50-vuoden iässä todetut paikalliset eturauhassyövät oli diagnosoitu PSA-testin jälkeen. Paikallisen ja metastasoineen syövän lukumäärien suhteessa ei todettu eroa eri ikäryhmien (35 - 49v., 50 - 59v., 60 - 63v., 64 - 66v.) välillä. Myöskin kuolleisuus eturauhassyöpään oli yhtäläinen kaikissa ikäryhmissä, jos syöpä oli todettu ei-metastasoineessa vaiheessa.

Sen sijaan nuorempien, alle 55-vuotiaiden miesten ennuste oli merkittävästi huonompi kuin vanhemmissa ikäryhmissä, jos syöpä oli todettu metastasoineessa vaiheessa.

Andreas Thorstenson, Hans Garmo, Jan Adolfsson, Ola Bratt. Cancer Specific Mortality in Men Diagnosed with Prostate Cancer before Age 50 Years: A Nationwide Population Based Study.

J Urol 2017, 197 (1): 61 – 66.

Published online: June 17, 2016

Linkki:

http://dx.doi.org/10.1016/j.juro.2016.06.080