Saksalaisen tutkijaryhmän tutkimustulosten perusteella leikkausten vuosittainen lukumäärä on tärkein sairaalahoidonaikaisiin komplikaatioiden määrään myönteisesti vaikuttava tekijä eli mitä enemmän sairaalassa tehdään radikaalisia prostatektomioita, sitä vähemmän esiintyy sairaalahoidonaikaisia komplikaatioita.

Tutkijaryhmä analysoi kaikki Saksassa vuosina 2006 – 2013 tehdyt radikaaliset prostatektomiat (avoleikkaus, laparoskooppinen tähystysleikkaus ja robottiavusteinen tähystysleikkaus). Leikkauksia tehtiin kaikkiaan 221 331. Sairaaloiden määrä, jotka tekivät radikaaliprostatektomioita kasvoi hieman (396 vuonna 2006 vs.  415 vuonna 2013). Leikkausten vuosittainen määrä väheni tuona aikana 28 374 toimenpiteestä 21 850 toimenpiteeseen. Robottiavusteisten leikkausten osuus kasvoi 0,6%: sta 25,2%: in eli n. 200 toimenpiteestä yli 5500 toimenpiteeseen. Samanaikaisesti retropubisten avoleikkausten määrä väheni n. 82%: sta 63%: in eli n. 23 000 toimenpiteestä n. 13 500 toimenpiteeseen.

Sairaaloissa, joissa tehtiin =/> 100 leikkausta vuodessa, hoitotulokset olivat paremmat sairaalahoidonaikaisen kuolleisuuden, verensiirtotarpeen, uusintaleikkauksen ja sairaalassaoloajan perusteella arvioituna kuin sairaaloissa, joissa tehtiin <50 leikkausta vuodessa. Leikkauskuolleisuuden riski oli jopa kaksinkertainen näissä pienemmän volyymin sairaaloissa. 

Vähänkajoavat (tähystys-) leikkaukset vaikuttivat myönteisesti erityisesti uusintaleikkausten ja verensiirtojen tarpeeseen ja sairaalassaoloajan pituuteen. 

Sairaalassaoloaika lyheni kolmella päivällä, jos leikkauksia tehtiin =/> 200 vuodessa ja kahdella päivällä, jos toimenpide tehtiin tähystysmenetelmällä.

Tutkimuksen heikkoutena voidaan pitää informaation puuttumista koskien kasvaimen levinneisyysluokitusta (T-luokka) ja aggressiivisuutta (Gleason-luokka).

Groeben C, Koch R, Baunacke M, Wirth MP, Huber J. High volume is the key for improving in-hospital outcomes after radical prostatectomy: a total population analysis in Germany from 2006 to 2013. World J Urol. 2016 Dec 8 [Epub ahead of print]

Linkki:

https://dx.doi.org/10.1007/s00345-016-1982-4