Säännöllinen aspirinin käyttö mahdollisesti estää kuolemaan johtavan (letaalin) eturauhassyövän kehittymistä.

Bostonilainen tutkijaryhmä Yhdysvalloista analysoi ns. PHS (Physicians' Health Study) - aineistoa. Kyseinen tutkimus alkoi vuosina 1981/1982 ja siihen osallistui 22071 mieslääkäriä iältään 40-84 vuotta. Tutkimus oli sokkoutettu, plasebo-kontrolloitu tutkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää, voidaanko aspiriinin ja β-karoteenin (A-vitamiinin esiaste) käytöllä estää sydän- ja verisuonitautien ja syöpien syntymistä.

Aspiriinin osalta potilaiden rekrytointi päättyi vuonna 1988. Tämän jälkeen miehille tehtiin vuosittaiset kyselytutkimukset vuoteen 2015 saakka koskien eturauhassyöpäpotilaiden aspiriinin käyttöä ja eturauhassyöpädiagnoosia ja sen ennustetta.

Tutkimuksessa arvioitiin säännöllisen aspiriinin (> 3 tablettia viikossa ainakin vuoden ajan) käytön ja letaalin eturauhassyövän (metastasoinut eturauhassyöpä tai eturauhassyöpäkuolema) suhdetta koko aineistossa ja erikseen ennustetta niillä miehillä, joilla oli alunperin oli diagnosoitu ei-letaali eturauhassyöpä.

Vuoteen 2009 mennessa 502 miehellä oli todettu letaali eturauhassyöpä. Säännöllinen aspiriinin käyttö alensi 46%: lla riskiä sairastua letaaliin eturauhassyöpään verrattuna miehiin, jotka eivät koskaan olleet käyttäneet aspiriinia.

407 miehellä 3277 tutkimukseen osallistuneesta, joilla oli diagnosoitu ei-letaali eturauhassyöpä, syöpä muuttui letaaliksi vuoteen 2015 mennessä. Diagnoosin jälkeinen aspiriinin käyttö alensi 32%: lla riskiä syövän muuttumisesta letaaliksi. Heillä myös kokonaiskuolleisuus aleni 28%: lla.

 

Mary K. Downer, Christopher B. Allard, Mark A. Preston, J. Michael Gaziano, Meir J. Stampfer, Lorelei A. Mucci, Julie L. Batista. Regular Aspirin Use and the Risk of Lethal Prostate Cancer in the Physicians’ Health Study. European Urology, Feb 2017, online

http://dx.doi.org/10.1016/j.eururo.2017.01.044